Oferta Instytutu O Instytucie Działalność Instytutu Struktura Instytutu Aktualności Programy badawcze Ciekawe miejsca Kontakt English version
Aktualności


Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w obszarze badawczym diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian jakości środowiska (1 etat) w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Szanowni Państwo,
To już ostatni dzwonek aby wziąć udział w istotnej debacie dotyczącej rozwoju gałęzi gospodarki odpadami w Polsce. VI Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami w Polsce odbędzie się 2 lutego 2017 r. w Hotelu Novotel Airport Warszawa, ul. 1 Sierpnia 1. Patronem naukowym przedsięwzięcia jest IETU. 

Uczestnictwo w SOSEXPO dla studentów, jak również pracowników uczelni jest bezpłatne. Zgłoszenie uczestnictwa do 27 stycznia br. poprzez wypełnienie i odesłanie formularza. więcej…


        

IETU uruchomił Stację monitoringu w Brennej

Stacja monitoringu zintegrowanego w Brennej Leśnicy znajduje się na stoku 
Starego Gronia na wys. 800 m n.p.m. i jest jednym z elementów 
Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska IETU. więcej…


Zapraszamy do udziału w konkursie
Trawertyn Design więcej 


"Jawny Rejestr Zbiorów" udostępnia się do wgladu w sekretariacie IETU  Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe 


 

NA SKRÓTY

Ministerstwo Środowiska

Ogólnopolski Konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych
 

Serwis informacyjny na temat jakości powietrza w województwie śląskim

Serwis informacyjny na temat jakości powietrza w województwie śląskim

Program "Przyjazna Kłodnica"
Program
"Przyjazna Kłodnica"


Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Pszczynie (OPSIS)

Depozycja metali ciężkich
w środkowej części województwa śląskiego
(dostęp do map GIS)

Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego
Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego

Termiczne przekształcanie odpadów jako element kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie śląskim
Debata społeczna


Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) jest placówką naukowo-badawczą nadzorowaną przez Ministra Środowiska. Powstał w 1972 roku jako katowicki oddział Instytutu Ochrony Środowiska i uzyskał status Centrum Ochrony Środowiska. W 1992 roku przekształcony został w samodzielną jednostkę.

Celem działalności naukowo-badawczej IETU jest tworzenie naukowych podstaw dla realizacji działań na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju środowiska terenów uprzemysłowionych oraz zurbanizowanych.

IETU stanowi zaplecze naukowo-badawcze Ministra Środowiska, a także sprawuje funkcje doradcze oraz przygotowuje ekspertyzy zarówno dla Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, jak i innych jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz przedsiębiorstw przemysłowych z terenu całego kraju.

IETU posiada duże doświadczenie we współpracy międzynarodowej zdobyte w trakcie realizacji projektów m.in. dla Światowej Organizacji Zdrowia, Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, Departamentu Energetyki Rządu Stanów Zjednoczonych, Komisji Europejskiej.

Od 1994 roku w Programach Ramowych Badań Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej IETU zrealizował 26 projektów. W 6. PR UE pod względem liczby zrealizowanych projektów IETU zajął 3 miejsce wśród JBR i 21 miejsce wśród wszystkich polskich uczestników. Aktywność IETU w 5. i 6. PR UE została uhonorowana przez Ministra Nauki nominacją do nagrody Kryształowej Brukselki w kategorii jednostek badawczo-rozwojowych. W kategorii indywidualnej nominację otrzymała dr Janina Fudała.

W ramach działalności konsultingowej i usługowej Instytutu wykonuje między innymi przeglądy ekologiczne, Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOS), operaty wodno-prawne, programy gospodarki odpadami, programy ochrony środowiska.

Od 1994 roku Instytut znajduje się w PHARE/TACIS Central Consultancy Register pod numerem POL 18479, a także jest zarejestrowany w bazie konsultantów Banku Światowego (World Bank/Inter-American Development Bank’s DACON) pod numerem 2312.

Od 2000 roku Centralne Laboratorium IETU  posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzoną Certyfikatem Nr AB 325 w zakresie badań wody, ścieków, gleby, opadów atmosferycznych, osadów, odpadów oraz paliw stałych wtórnych.

W ramach funkcji społecznej Instytut promuje proekologiczne zachowania społeczne oraz inicjuje działania zmierzające do poprawy jakości życia społeczeństwa. Od 2005 r. IETU koordynuje zainicjowany przez Vattenfall Program "Przyjazna Kłodnica", którego celem jest poprawa czystości wód rzek zlewni Kłodnicy.

IETU posiada doświadczony zespół pracowników naukowych i technicznych reprezentujących takie dziedziny, jak: inżynieria środowiska, chemia, biologia, mikrobiologia, ekologia, zarządzanie środowiskiem, informatyka, matematyka, ekonomia, fizyka, komunikacja społeczna.

Zapraszamy do skorzystania z naszych wieloletnich doświadczeń i nawiązania z nami współpracy.

 


Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Ekologii Terenów UprzemysłowionychNaukowa Sieć Tematyczna Technologie Ochrony Środowiska

Naukowa Sieć Tematyczna Zanieczyszczenia Powietrza / Zmiany KlimatuKonkurs Ministra Środowiska Lider Polskiej Ekologii

Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

Focus on Key Sources of Environmental Risks

Circular Flow Land Use Management

Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślinC.O.A.L. - Od Karbonu do krajobrazu postindustrialnego

Kompleksowe podejście do oceny ryzyka zdrowotnego w przyszłych scenariuszach, dotyczących środowiska

Sprawdź swoją wiedzę

Środowisko a Zdrowie
Środowisko a Zdrowie


Copyright © 2001-2016 IETU

<--> img src="http://adstat.4u.pl/s4u.gif" border="0" align="right" width="60" height="22">