Oferta Instytutu O Instytucie Działalność Instytutu Struktura Instytutu Aktualności Programy badawcze Ciekawe miejsca Kontakt English version
Aktualności
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 13 maja 2016 roku zmarła dr inż. Barbara Stoch,
związana z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych od początku jego istnienia.

Z Rodziną i Bliskimi łączymy się w głębokim żalu i składamy wyrazy szczerego współczucia
Dyrekcja i pracownicy Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Pogrzeb odbędzie się 19 maja o godz. 12:30
na cmentarzu przy ul. Józefowskiej w Katowicach.

   Dr inż. Barbara Stoch była związana z naszym Instytutem od lat siedemdziesiątych. 
   Kierowała Zakładem Ochrony Wód wypracowującym metody zarządzania jakością wód powierzchniowych.     
   Wychowała całe pokolenie specjalistów w zakresie gospodarki wodnej. Aktywnie współpracowała z NOT-PZITS.

   W naszej pamięci pozostanie jako Wspaniały Człowiek i Naukowiec.


Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP) w ramach Targów POL-ECO-SYSTEM Silesia, zorganizowały konferencję:Relacja z konferencji

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniach 20 22 kwietnia 2016 odbyła się I. edycja Międzynarodowych Targów Technologii i Produktów dla Zrównoważonego 
Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM Silesia. 

Relacja z Targów 


INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Polskiej Akademii Nauk
przy współpracy z naukową siecią tematyczną 
Zanieczyszczenia Powietrza/Zmiany Klimatu AIRCLIM-NET

zapraszają do udziału
w X KONFERENCJI NAUKOWEJ 


OCHRONA POWIETRZA W TEORII I PRAKTYCE
Zakopane, 18-21 października 2016 r.
1 komunikat
2 komunikat
Karta zgłoszenia


Wyniki konkursu na stanowiska adiunktów i profesora,
przeprowadzonego w IETU
w dniach od 19 lutego 2016 r. do 4 lutego 2016 r.


Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
w polu badawczym remediacja środowiska (1 etat)
w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych


Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
w polu badawczym przekształcenia środowiska zurbanizowanego (1 etat)
w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych


Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
ogłasza konkurs na stanowisko 
adiunkta lub profesora 
w polu badawczym gospodarowanie odpadami (0,5 etatu)
w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych


Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
w polu badawczym diagnozowanie stanu 
i prognozowanie zmian jakości środowiska (1 etat)
w Instytucie Ekologii Terenów UprzemysłowionychREGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ 
powołanej w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska naukowe
w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 
wraz z kryteriami wyboru kandydatów


OGŁOSZENIE

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko pracownika inżynieryjno-technicznego (w wymiarze 0,5 etatu) w zespole projektowym remediacja środowiska. Planowane zatrudnienie po dniu 1 marca 2016r.
Wymagania stawiane kandydatom:
1) wykształcenie wyższe z zakresu nauk przyrodniczych lub technicznych (biologia, ochrona środowiska, biotechnologia, inżynieria środowiska),
2) umiejętność pracy w laboratorium chemicznym (analizy próbek środowiskowych),
3) dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
4) brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w terenie (pobieranie próbek, wizje lokalne, pomiary środowiskowe).
Wybór pracownika nastąpi na podstawie przesłanego CV oraz kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych. Wymienione dokumenty należy przesłać na adres IETU do dnia 12 lutego 2016r.


Informujemy, że posiadamy wolne powierzchnie do wynajęcia pod dzialalność biurową lub magazynową w budynku przy ulicy Kossutha 6 i Sławka 5 w Katowicach, jak również halę technologiczną w budynku przy ul. Kossutha 6 o pow. około 200 m2. 
Informacja pod nr tel. 032 254-60-31 w.268 lub 609103719.
 

NA SKRÓTY

Ministerstwo Środowiska

Ogólnopolski Konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych
 

Serwis informacyjny na temat jakości powietrza w województwie śląskim

Serwis informacyjny na temat jakości powietrza w województwie śląskim

Program "Przyjazna Kłodnica"
Program
"Przyjazna Kłodnica"


Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Pszczynie (OPSIS)

Depozycja metali ciężkich
w środkowej części województwa śląskiego
(dostęp do map GIS)

Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego
Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego

Termiczne przekształcanie odpadów jako element kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie śląskim
Debata społecznaInstytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) jest placówką naukowo-badawczą nadzorowaną przez Ministra Środowiska. Powstał w 1972 roku jako katowicki oddział Instytutu Ochrony Środowiska i uzyskał status Centrum Ochrony Środowiska. W 1992 roku przekształcony został w samodzielną jednostkę.

Celem działalności naukowo-badawczej IETU jest tworzenie naukowych podstaw dla realizacji działań na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju środowiska terenów uprzemysłowionych oraz zurbanizowanych.

IETU stanowi zaplecze naukowo-badawcze Ministra Środowiska, a także sprawuje funkcje doradcze oraz przygotowuje ekspertyzy zarówno dla Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, jak i innych jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz przedsiębiorstw przemysłowych z terenu całego kraju.

IETU posiada duże doświadczenie we współpracy międzynarodowej zdobyte w trakcie realizacji projektów m.in. dla Światowej Organizacji Zdrowia, Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, Departamentu Energetyki Rządu Stanów Zjednoczonych, Komisji Europejskiej.

Od 1994 roku w Programach Ramowych Badań Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej IETU zrealizował 26 projektów. W 6. PR UE pod względem liczby zrealizowanych projektów IETU zajął 3 miejsce wśród JBR i 21 miejsce wśród wszystkich polskich uczestników. Aktywność IETU w 5. i 6. PR UE została uhonorowana przez Ministra Nauki nominacją do nagrody Kryształowej Brukselki w kategorii jednostek badawczo-rozwojowych. W kategorii indywidualnej nominację otrzymała dr Janina Fudała.

W ramach działalności konsultingowej i usługowej Instytutu wykonuje między innymi przeglądy ekologiczne, Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOS), operaty wodno-prawne, programy gospodarki odpadami, programy ochrony środowiska.

Od 1994 roku Instytut znajduje się w PHARE/TACIS Central Consultancy Register pod numerem POL 18479, a także jest zarejestrowany w bazie konsultantów Banku Światowego (World Bank/Inter-American Development Bank’s DACON) pod numerem 2312.

Od 2000 roku Centralne Laboratorium IETU  posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzoną Certyfikatem Nr AB 325 w zakresie badań wody, ścieków, gleby, opadów atmosferycznych, osadów, odpadów oraz paliw stałych wtórnych.

W ramach funkcji społecznej Instytut promuje proekologiczne zachowania społeczne oraz inicjuje działania zmierzające do poprawy jakości życia społeczeństwa. Od 2005 r. IETU koordynuje zainicjowany przez Vattenfall Program "Przyjazna Kłodnica", którego celem jest poprawa czystości wód rzek zlewni Kłodnicy.

IETU posiada doświadczony zespół pracowników naukowych i technicznych reprezentujących takie dziedziny, jak: inżynieria środowiska, chemia, biologia, mikrobiologia, ekologia, zarządzanie środowiskiem, informatyka, matematyka, ekonomia, fizyka, komunikacja społeczna.

Zapraszamy do skorzystania z naszych wieloletnich doświadczeń i nawiązania z nami współpracy.

 


Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Naukowa Sieć Tematyczna Technologie Ochrony Środowiska

Naukowa Sieć Tematyczna Zanieczyszczenia Powietrza / Zmiany KlimatuKonkurs Ministra Środowiska Lider Polskiej Ekologii

Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

Focus on Key Sources of Environmental Risks

Circular Flow Land Use Management

Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślinC.O.A.L. - Od Karbonu do krajobrazu postindustrialnego

Kompleksowe podejście do oceny ryzyka zdrowotnego w przyszłych scenariuszach, dotyczących środowiska

Sprawdź swoją wiedzę

Środowisko a Zdrowie
Środowisko a Zdrowie


Copyright © 2001-2016 IETU