Oferta Instytutu O Instytucie Działalność Instytutu Struktura Instytutu Aktualności Programy badawcze Ciekawe miejsca Kontakt English version
Aktualności

Wyniki konkursu na stanowiska adiunktów,
przeprowadzonego w IETU
w dniach od 10 do 28 września 2015r.


Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
ogłasza konkurs na stanowisko 
adiunkta
w polu badawczym gospodarowanie odpadami (0,5 etatu)
w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
ogłasza konkurs na stanowisko 
adiunkta
w polu badawczym remediacja środowiska (1 etat)
w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ 
powołanej w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska naukowe
w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 
wraz z kryteriami wyboru kandydatówTargi HydroSilesia, MELIORACJE, EkoMiasto 2015 - więcejIX Międzynarodowa Konferencja Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych
Chorzów, 6-8 października 2015

     


Tematyka Konferencji dotyczy wszystkich aspektów rewitalizacji terenów zdegradowanych: przyrodniczo-środowiskowego, technologiczno-inżynierskiego, projektowo-planistycznego, ekonomicznego i finansowego oraz społecznego. Wiodącą problematyką Konferencji jest przekształcanie terenów zdegradowanych w przestrzeń publiczną.
 

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW - do 25 września 2015 >>> czytaj więcej  
Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych podaje do wiadomości, że została zakończona procedura konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Rozwoju w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Komisja konkursowa nie rekomendowała kandydatury żadnej osoby do II etapu konkursu. 

Dr hab. inż. Jan Skowronek
Dyrektor IETU


Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
ogłasza konkurs na stanowisko 
Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Rozwoju
w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych czytaj więcej ...


     

Ruszyła VI edycja konkursu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii 2015!

Jest to program Ministerstwa Środowiska przygotowany z myślą o międzynarodowym transferze polskich, sprawdzonych, zielonych technologii wprost na rynki zagraniczne. Celem programu jest szerzenie globalnej myśli technicznej w trosce o tworzenie klimatu zrównoważonego rozwoju i budowanie zielonej gospodarki.


Zadaniem programu GreenEvo – Akceleratora Zielonych Technologii jest pomoc przedsiębiorcom − oferującym technologie przynoszące znaczne korzyści dla ochrony środowiska oraz komercjalizującym sprawdzone rozwiązania − w poruszaniu się po rynkach międzynarodowych, a także wsparcie w przygotowaniu konkurencyjnej oferty technologicznej do transferu za granicę i pomoc w pozyskaniu zagranicznych partnerów.

Laureaci konkursu GreenEvo uczestniczą w misjach gospodarczych na całym świecie, a Ministerstwo Środowiska zgodnie z pomocą de minimis zapewnia w 100% finansowanie tychże wyjazdów. W poprzednich edycjach programu były to kraje, takie jak: Australia, Wietnam, Tajlandia, Rosja, Chiny, Ukraina, Azerbejdżan, Gruzja, Algieria, Chile, Mołdawia, Kazachstan, Indie, Niemcy, USA, Meksyk i wiele innych. Misje gospodarcze są przygotowywane m.in. we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwem Gospodarki. GreenEvo to także bezpłatne merytoryczne doradztwo oraz analiza kierunków rozwoju dla wyłonionych przedsiębiorstw.

Jak pokazały poprzednie edycje, dla Laureatów konkursu, program GreenEvo jest szansą na rozwój, zwiększenie sprzedaży i obecność na nowych rynkach zbytu. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.greenevo.gov.pl oraz na facebook'u https://pl-pl.facebook.com/greenevoazt


 

    

Zapraszamy do wypełnienia ankiety 

Bez wody nie ma życia i rozwoju. To mokry skarb, który ucieka nam tak szybko jak czas ... Dlatego tak ważne jest, aby użytkownicy tego daru natury, czyli my wszyscy, mieli świadomość, że niewłaściwe gospodarowanie naturalnymi zasobami wodnymi może doprowadzić do ich nieodwracalnego zniszczenia. Oznacza to ograniczenie liczby źródeł wody przeznaczonej do picia i na potrzeby gospodarcze.
Ponieważ wszyscy POPIERAMY i DEKLARUJEMY oszczędzanie wody, sprawdźmy, czy i jak realizujemy je w naszych domach, wypełniając ankietę, która znajduje się pod tym linkiem.

Ankieta jest prowadzona w ramach europejskiego projektu badawczego ISS EWATUS. Jego zadaniem jest opracowanie systemu informatycznego, który ułatwi nam podejmowanie decyzji w celu efektywniejszego i bardziej ekonomicznego użycia wody w naszych domach.

W imieniu realizatorów projektu ISS EWATUS zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety i dziękujemy za pomoc w realizacji badania. 

Projekt ISS EWATUS http://issewatus.eu/ – Integrated Support System for Efficient Water Usage and Resources Management – ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat zużycia wody oraz zmianę zachowań użytkowników wody. >>> czytaj więcej

Projekt Centrum Eko-Innowacyjnych Technologii Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych – CENTREVITAL przygotowany przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych został wyniku procedury konkursowej wpisany na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej w obszarze zrównoważony rozwój środowiska naturalnego i środowiska człowieka.
Głównymi celami badawczymi CENTREVITAL będzie uzyskanie rozwiązań pozwalających na zastosowanie wyników interdyscyplinarnych badań dla rozwoju i wdrażania innowacyjnych technologii służących ochronie środowiska oraz rewitalizacji terenów zdegradowanych.
  >>>czytaj więcej


Informujemy, że posiadamy wolne powierzchnie do wynajęcia pod dzialalność biurową lub magazynową w budynku przy ulicy Kossutha 6 i Sławka 5 w Katowicach, jak również halę technologiczną w budynku przy ul. Kossutha 6 o pow. około 200 m2. 
Informacja pod nr tel. 032 254-60-31 w.268 lub 609103719.
 

NA SKRÓTY

Ministerstwo Środowiska

Ogólnopolski Konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych
 

Serwis informacyjny na temat jakości powietrza w województwie śląskim

Serwis informacyjny na temat jakości powietrza w województwie śląskim

Program "Przyjazna Kłodnica"
Program
"Przyjazna Kłodnica"


Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Pszczynie (OPSIS)

Depozycja metali ciężkich
w środkowej części województwa śląskiego
(dostęp do map GIS)

Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego
Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego

Termiczne przekształcanie odpadów jako element kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie śląskim
Debata społecznaInstytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) jest placówką naukowo-badawczą nadzorowaną przez Ministra Środowiska. Powstał w 1972 roku jako katowicki oddział Instytutu Ochrony Środowiska i uzyskał status Centrum Ochrony Środowiska. W 1992 roku przekształcony został w samodzielną jednostkę.

Celem działalności naukowo-badawczej IETU jest tworzenie naukowych podstaw dla realizacji działań na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju środowiska terenów uprzemysłowionych oraz zurbanizowanych.

IETU stanowi zaplecze naukowo-badawcze Ministra Środowiska, a także sprawuje funkcje doradcze oraz przygotowuje ekspertyzy zarówno dla Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, jak i innych jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz przedsiębiorstw przemysłowych z terenu całego kraju.

IETU posiada duże doświadczenie we współpracy międzynarodowej zdobyte w trakcie realizacji projektów m.in. dla Światowej Organizacji Zdrowia, Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, Departamentu Energetyki Rządu Stanów Zjednoczonych, Komisji Europejskiej.

Od 1994 roku w Programach Ramowych Badań Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej IETU zrealizował 26 projektów. W 6. PR UE pod względem liczby zrealizowanych projektów IETU zajął 3 miejsce wśród JBR i 21 miejsce wśród wszystkich polskich uczestników. Aktywność IETU w 5. i 6. PR UE została uhonorowana przez Ministra Nauki nominacją do nagrody Kryształowej Brukselki w kategorii jednostek badawczo-rozwojowych. W kategorii indywidualnej nominację otrzymała dr Janina Fudała.

W ramach działalności konsultingowej i usługowej Instytutu wykonuje między innymi przeglądy ekologiczne, Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOS), operaty wodno-prawne, programy gospodarki odpadami, programy ochrony środowiska.

Od 1994 roku Instytut znajduje się w PHARE/TACIS Central Consultancy Register pod numerem POL 18479, a także jest zarejestrowany w bazie konsultantów Banku Światowego (World Bank/Inter-American Development Bank’s DACON) pod numerem 2312.

Od 2000 roku Centralne Laboratorium IETU  posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzoną Certyfikatem Nr AB 325 w zakresie badań wody, ścieków, gleby, opadów atmosferycznych, osadów, odpadów oraz paliw stałych wtórnych.

W ramach funkcji społecznej Instytut promuje proekologiczne zachowania społeczne oraz inicjuje działania zmierzające do poprawy jakości życia społeczeństwa. Od 2005 r. IETU koordynuje zainicjowany przez Vattenfall Program "Przyjazna Kłodnica", którego celem jest poprawa czystości wód rzek zlewni Kłodnicy.

IETU posiada doświadczony zespół pracowników naukowych i technicznych reprezentujących takie dziedziny, jak: inżynieria środowiska, chemia, biologia, mikrobiologia, ekologia, zarządzanie środowiskiem, informatyka, matematyka, ekonomia, fizyka, komunikacja społeczna.

Zapraszamy do skorzystania z naszych wieloletnich doświadczeń i nawiązania z nami współpracy.

 


Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Naukowa Sieć Tematyczna Technologie Ochrony Środowiska

Naukowa Sieć Tematyczna Zanieczyszczenia Powietrza / Zmiany KlimatuKonkurs Ministra Środowiska Lider Polskiej Ekologii

Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

Focus on Key Sources of Environmental Risks

Circular Flow Land Use Management

Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślinC.O.A.L. - Od Karbonu do krajobrazu postindustrialnego

Kompleksowe podejście do oceny ryzyka zdrowotnego w przyszłych scenariuszach, dotyczących środowiska

Sprawdź swoją wiedzę

Środowisko a Zdrowie
Środowisko a Zdrowie


Copyright © 2001-2015 IETU