Oferta Instytutu O Instytucie Działalność Instytutu Struktura Instytutu Aktualności Programy badawcze Ciekawe miejsca Kontakt English version
 

NA SKRÓTY

Serwis informacyjny na temat jakości powietrza w województwie śląskim

Serwis informacyjny na temat jakości powietrza w województwie śląskim

Program "Przyjazna Kłodnica"
Program
"Przyjazna Kłodnica"


Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Pszczynie (OPSIS)

Depozycja metali ciężkich
w środkowej części województwa śląskiego
(dostęp do map GIS)

Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego
Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego

Termiczne przekształcanie odpadów jako element kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie śląskim
Debata społeczna


O Instytucie - Sieci naukowe

strona główna


 

W 2002 r. IETU był inicjatorem utworzenia dwóch Naukowych Sieci Tematycznych:

Po trzech latach działania na forum krajowym przekształciły się one w sieci międzynarodowe uczestnicząc aktywnie w rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej w zakresie koordynacji badań nad wpływem zmian klimatu w poszerzonej Europie – ERA -NET CIRCLE, oraz w implementacji Europejskiego Planu Działań na rzecz Technologii Środowiskowych (ETAP).

IETU był także inicjatorem powstania w 2006 roku Polskiej Platformy Technologicznej Środowiska. W swoich działaniach Platforma uwzględnia między innymi taką problematykę, jak:

  • wypracowanie wizji rozwoju sektora technologii ochrony środowiska,

  • budowanie strategii rozwoju innowacyjnych technologii środowiskowych,

  • współpracę w kreowaniu polityki i prawodawstwa służących pobudzeniu innowacyjności przemysłu w zakresie technologii środowiskowych,

  • promocję eko-innowacyjnych technologii.

Doświadczenia w prowadzeniu współpracy sieciowej IETU wykorzystał inicjując powstanie kolejnych krajowych sieci:

  • Naukowa Sieć Środowisko i Zdrowie

  • Naukowa Sieć Przyjazna Rzeka

  • Naukowa Sieć Środowisko a Technologie

Opracowane programy badań wspólnych jednostek naukowo-badawczych tworzących te sieci mają na celu wykorzystanie dotychczasowych osiągnięć poszczególnych JBR w tematyce stanowiącej pola badawcze sieci i uzupełnienie ich o nowe aspekty badań, dających nowoczesne zintegrowane narzędzia, metody czy też techniki zarządzania jakością środowiska lub innowacyjne technologie przyjazne środowisku do wdrożenia w praktyce.

Działania związane z uruchomieniem transferu i komercjalizacji produktów/usług IETU prowadzone są poprzez rozwój sieciowej współpracy krajowej. Objęły one m. in. współpracę z:

Od 1999 roku IETU jest członkiem europejskich sieci:

  • A Network for Industrially Contaminated Land in Europe - NICOLE

  • Academic Network for Contaminated Land – Research in Europe – ANCORE

 

 

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Naukowa Sieć Tematyczna Technologie Ochrony Środowiska

Naukowa Sieć Tematyczna Zanieczyszczenia Powietrza / Zmiany Klimatu

Polska Platforma Technologiczna Środowiska

Konkurs Ministra Środowiska Lider Polskiej Ekologii

Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

Focus on Key Sources of Environmental Risks

Circular Flow Land Use Management

Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślinC.O.A.L. - Od Karbonu do krajobrazu postindustrialnego

Kompleksowe podejście do oceny ryzyka zdrowotnego w przyszłych scenariuszach, dotyczących środowiska

Sprawdź swoją wiedzę

Środowisko a Zdrowie
Środowisko a ZdrowieCopyright © 2001-2012 IETU

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód