Oferta Instytutu O Instytucie Działalność Instytutu Struktura Instytutu Aktualności Programy badawcze Ciekawe miejsca Kontakt English version
 

NA SKRÓTY

Serwis informacyjny na temat jakości powietrza w województwie śląskim

Serwis informacyjny na temat jakości powietrza w województwie śląskim

Program "Przyjazna Kłodnica"
Program
"Przyjazna Kłodnica"


Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Pszczynie (OPSIS)

Depozycja metali ciężkich
w środkowej części województwa śląskiego
(dostęp do map GIS)

Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego
Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego

Termiczne przekształcanie odpadów jako element kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie śląskim
Debata społeczna

 


O Instytucie - Stacje badawcze

strona główna


IETU posiada 2 terenowe stacje badawcze (monitoringowe) - w Katowicach na terenie IETU oraz w Brennej w Beskidzie Śląskim.

Pierwsza z nich wchodzi w skład Krajowej Sieci Stacji Podstawowych Monitoringu Zanieczyszczeń Powietrza w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Jest to jedno z ważniejszych osiągnięć wdrożeniowych IETU. 
Od roku 1989 są tu prowadzone systematyczne badania zanieczyszczenia powietrza oraz jakości opadów atmosferycznych. Stacja ta w 1999 roku została włączona także do Europejskiej Sieci Monitoringu Jakości Powietrza – EUROAIRNET, Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska.

 

Stację w Brennej Stawy założono jako stację bazową zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego, realizowanego w ramach Konwencji Genewskiej o Transgranicznym Przenoszeniu Zanieczyszczeń na Dalekie Odległości. Obecnie stacja ta funkcjonuje jako stacja doświadczalna. Prowadzone są w niej doświadczenia nad wpływem podwyższonych stężeń ozonu i UV-B na strukturę genetyczną populacji roślin.

 

Telemetryczny system pomiarowy OPSIS służy do pomiaru stężeń gazów w powietrzu atmosferycznym i monitoringu zanieczyszczeń powietrza. Został zainstalowany w Pszczynie w celu pomiarów zanieczyszczeń komunikacyjnych (dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ozonu, benzenu, toluenu, p-ksylenu i fenolu) w rejonie trasy komunikacyjnej Katowice – Bielsko-Biała.


Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Naukowa Sieć Tematyczna Technologie Ochrony Środowiska

Naukowa Sieć Tematyczna Zanieczyszczenia Powietrza / Zmiany Klimatu

Polska Platforma Technologiczna Środowiska

Konkurs Ministra Środowiska Lider Polskiej Ekologii

Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

Focus on Key Sources of Environmental Risks

Circular Flow Land Use Management

Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślinC.O.A.L. - Od Karbonu do krajobrazu postindustrialnego

Kompleksowe podejście do oceny ryzyka zdrowotnego w przyszłych scenariuszach, dotyczących środowiska

Sprawdź swoją wiedzę

Środowisko a Zdrowie
Środowisko a Zdrowie


Copyright © 2001-2012 IETU

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód