Oferta Instytutu O Instytucie Działalność Instytutu Struktura Instytutu Aktualności Programy badawcze Ciekawe miejsca Kontakt English version
 

NA SKRÓTY

Ogólnopolski Konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH

Serwis informacyjny na temat jakości powietrza w województwie śląskim

Serwis informacyjny na temat jakości powietrza w województwie śląskim

Program "Przyjazna Kłodnica"
Program
"Przyjazna Kłodnica"


Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Pszczynie (OPSIS)

Depozycja metali ciężkich
w środkowej części województwa śląskiego
(dostęp do map GIS)

Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego
Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego

Termiczne przekształcanie odpadów jako element kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie śląskim
Debata społeczna

 

 
O Instytucie - Zamówienia Publiczne

 strona głównaNumer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/02/PN/BL/2017

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Sukcesywną dostawę szkła i akcesoriów laboratoryjnych"


Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/42/ZO/BO/2016

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp na: „Rezerwację, zakup i dostarczanie krajowych oraz międzynarodowych biletów lotniczych dla pracowników Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w roku 2017"


Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/41/ZO/BL/2016

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp na: „Dostawę gazów technicznych wraz z najmem butli dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w latach 2017-2018"


Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/37/ZO/BR-1/2016

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp na: „Dostawę odbiornika GNSS Geomax Zenith10 GPS+GLONASS oraz kontrolera Geomax Panasonic FZ-B2"


Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/32/PN/BR-1/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę kompletu oprzyrządowania do poboru i badań terenowych wód podziemnych i powierzchniowych oraz kolorymetru"


Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/33/PN/BR-5/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę komory  laminarnej wraz z adaptacją stanowiska pracy"


Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/22/PN/BR-1/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę wag magazynowych"


Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/20/PN/BR-5/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę oraz instalację aparatury laboratoryjnej wraz z wyposażeniem dodatkowym"


Numer sprawy nadany przez Zamawiającego:   ZP/25/PN/BR-3/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę wagi analitycznej"


Numer sprawy nadany przez Zamawiającego:   ZP/16/PN/RES/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Zaprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie, uruchomienie i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów"


Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/17/PN/BR-1/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawa mobilnej stacji meteo oraz mierników hałasu i wibracji wraz z adaptacją pomieszczeń do przechowywania urządzeń"


Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/24/PN/BL/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę szkła i akcesoriów laboratoryjnych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych"


Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/23/PN/BL/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę odczynników chemicznych i mikrobiologicznych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych "


Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/13/PN/BL/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę szkła i akcesoriów laboratoryjnych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych"


Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/15/PN/BL/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę odczynników chemicznych i mikrobiologicznych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych "


Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/12/PN/BL/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę odczynników chemicznych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych - wzorce"


Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/04/PN/BR-3/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę aparatury do prowadzenia badań w środowisku glebowym"


Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/10/PN/BR-3/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę terenowego miernika do pomiaru zawartości chlorofilu, flawonoidów oraz antocyjanów w liściach"


NNumer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/06/PN/BR-1/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę mierników hałasu i wibracji oraz adaptacja pomieszczeń do przechowywania urządzeń pomiarowych i zabezpieczenia danych pomiarowych"


Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/07/PN/BR-1/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę mobilnej stacji meteo"


Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/05/PN/BR-1/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę aparatury do poboru i przygotowania ciał stałych"


Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/03/PN/BR-1/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę przenośnego automatu do poboru prób wody i ścieków"


Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP/09/ZO/BO/2016

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8a ustawy Pzp na: „Usługa cateringowa podczas spotkania realizatorów i konferencji projektu Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni - Pol-Nor/199120/21/2013-CRIS”


Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/01/PN/BR-3/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę terenowego miernika do pomiaru zawartości chlorofilu, flawonoidów oraz antocyjanów w liściach"


Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/02/PN/BR-3/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę terenowego miernika do pomiaru fluorescencji chlorofilu (fluorymetru) wraz z wyposażeniem dodatkowym"


Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/62/PN/BR-1/2015

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę analizatora biogazu"


Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/60/PN/BR-5/2015

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę oraz instalację zestawu do analizy białek i kwasów nukleinowych"


Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/58/PN/BR-5/2015

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę oraz instalację systemu do Real Time PCR"


Archiwum Zamówień Publicznych:


Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Naukowa Sieć Tematyczna Technologie Ochrony Środowiska

Naukowa Sieć Tematyczna Zanieczyszczenia Powietrza / Zmiany Klimatu

Polska Platforma Technologiczna Środowiska

Konkurs Ministra Środowiska Lider Polskiej Ekologii

Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

Focus on Key Sources of Environmental Risks

Circular Flow Land Use Management

Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślinC.O.A.L. - Od Karbonu do krajobrazu postindustrialnego

Kompleksowe podejście do oceny ryzyka zdrowotnego w przyszłych scenariuszach, dotyczących środowiska

Sprawdź swoją wiedzę

Środowisko a Zdrowie
Środowisko a Zdrowie


Copyright © 2001-2016 IETU

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód