10 października 2006 roku w Katowicach pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego odbyła się debata “Termiczne przekształcanie odpadów jako element kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie śląskim” zorganizowana przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Materiały informacyjne dotyczące gospodarki odpadami:

Uwagi, komentarze, sugestie prosimy kierować na adres: nowinska@ietu.katowice.pl


 

 Listy faktów 

 

 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

 

 Plan Gospodarki odpadami dla woj. śląskiego

 

 Wybrane akty prawne dotyczące gospodarki odpadami 

 

 Artykuły dotyczące gospodarki odpadami

 1. Lidia Sieja, Charakterystyka odpadów komunalnych na podstawie badań w wybranych miastach Polski, Ochrona powietrza i problemy odpadów Nr 1/2006
 2. L. Sieja . Wzorcowy Model Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Województwie Śląskim, Referat z przeprowadzonych szkoleń dla urzędników gmin i powiatów województwa śląskiego “Gospodarka odpadami w gminach” w ramach akcji Fundacji Ekologicznej “Silesia”, Katowice styczeń 2006
 3. Henryk Skowron, Nowy czynnik ekologicznego wsparcia, Przegląd Komunalny nr 7/2005
 4. Henryk Skowron, Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych – odnawialne źródło energii, Przegląd Komunalny nr 6/2005
 5. Henryk Skowron, Spalanie odpadów komunalnych w drodze do elektrowni wydawnictwo, Pzegląd Komunalny nr 3/2005
 6. Henryk Skowron, Trochę o prywatnym spalaniu, Przegląd Komunalny nr 10/2004
 7. Henryk Skowron, Jak to się robi w kraju Wilhelma Tella, Przegląd Komunalny nr 9/2004
 8. Henryk Skowron, Porozglądajmy się znowu na boki – dokończenie, Przegląd Komunalny nr 7/2004
 9. Henryk Skowron, Porozglądajmy się może znowu trochę na boki, Przegląd Komunalny nr 6/2004
 10. Henryk Skowron, Pracy organicznej ciąg dalszy, Przegląd Komunalny nr 5/2004
 11. Henryk Skowron, Trochę pracy organicznej, Przegląd Komunalny nr 4/2004
 12. Henryk Skowron, Rzut oka do tyłu, potem w bok, no i dalej do przodu, Przegląd Komunalny nr 3/2004
 13. Henryk Skowron, Salomonowe wyroki Europejskiego Trybunał Sprawiedliwości cz. I, Przegląd Komunalny nr 1/2004
 14. Henryk Skowron, Salomonowe wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości cz. II, Przegląd Komunalny nr 2/2004
 15. Henryk Skowron , Pochylmy się nad pewnym rozporządzeniem, Przegląd Komunalny nr 12/2003
 16. Henryk Skowron , O tym samym, ale nie to samo, Przegląd Komunalny nr 11/2003
 17. Henryk Skowron, Znowu nieco o Planach, niestety “półkownikowych”, Przegląd Komunalny nr 10/2003
 18. Henryk Skowron, Kryteria dopuszczenia odpadów do składowania, Przegląd Komunalny nr 9/2003
 19. Henryk Skowron, Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych – kilka nowinek, Przegląd Komunalny nr 6/2003
 20. Henryk Skowron, Termiczne przekształcanie odpadów – nowinek i komentarzy ciąg dalszy, Przegląd Komunalny nr 8/2003
 21. Henryk Skowron, Plany..., Plany..., Plany , Przegląd Komunalny nr 5/2003
 22. Alicja Kostecka, Kierunek Spalarnie, Przegląd Komunalny nr 2/2006
 23. Beata Kłopotek, Czas wdrażania ustaw, Przegląd Komunalny nr 9/2006
 24. Alicja Kostecka, Dialog społeczny o spalarniach, Przegląd Komunalny nr 4 / 2006
 25. Grzegorz Boner, Budowa zakładu, Przegląd Komunalny nr 6/2006
 26. Tadeusz Pająk, Etap przedinwestycyjny, Przegląd Komunalny nr 9/2006
 27. Ewa Marchwińska, Dobrosława Budka, Problem odpadów w aspekcie zdrowia publicznego, Materiały Konferencyjne VII Ogólnopolskiej Sesji ”Środowisko a zdrowie 2005”, Częstochowa 2005
 28. Tadeusz Pająk, Nieodłączny element współczesnych systemów cz. I, Przegląd Komunalny nr 5/2005
 29. Tadeusz Pająk, Nieodłączny element współczesnych systemów cz. II, Przegląd Komunalny nr 6/2005
 30. Maria Żygadło, Czy warto segregować, Przegląd Komunalny nr 11/2004
 31. Debata redakcyjna - Termiczne przekształcanie odpadów- za i przeciw, Przegląd Komunalny nr 11/2004

 

 Linki do stron WWW dotyczących gospodarki odpadami

Ważne

Ciekawe

 


Copyright © 2001-2006 IETU

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód