Oferta Instytutu O Instytucie Działalność Instytutu Struktura Instytutu Aktualności Programy badawcze Ciekawe miejsca Kontakt English version

   
HYDROSILESIA 2016

strona głównaTegoroczne Targi Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej HydroSilesia oraz Targi Melioracji i Urządzeń Wodnych, Infrastruktury i Urządzeń Przeciwpowodziowych MELIORACJE odbędą się w dniach 26-27 października 2016 w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu. 
Patronat honorowy nad Targami objął Dyrektor IETU dr hab. inż. Jan Skowronek.


Na Targach HydroSilesia specjaliści branży wodociągowo-kanalizacyjnej będą mieli okazję do zapoznania się m.in. z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi procesów uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i wykorzystania osadów ściekowych oraz z systemami inteligentnego opomiarowania i armaturą wodno-kanalizacyjną.


Targi MELIORACJE umożliwią zainteresowanym obejrzenie urządzeń, osprzętu i systemów instalacji z zakresu melioracji wodnych i infrastruktury przeciwpowodziowej.

Wydarzenia towarzyszące Targom – konferencje, spotkania branżowe i seminaria specjalistyczne, umożliwią dyskusje nad aktualnymi problemami gospodarki wodno-kanalizacyjnej i melioracyjnej. Jednym z nich będzie, organizowane 26 października przez IETU, podczas Śląsko-Zagłębiowskiego Forum Wodnego, seminarium pn. „Jak uzyskać Świadectwo Weryfikacji ETV UE dla innowacyjnej technologii wodno-ściekowej w ramach Programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych Unii Europejskiej”. W czasie spotkania przedstawiony zostanie proces weryfikacji technologii środowiskowych, związanych z oczyszczaniem ścieków i uzdatnianiem wody, wykonywanej przez Jednostkę Weryfikacji Technologii Środowiskowych IETU w ramach usług rynkowych.

Dla młodzieży szkolnej oraz studentów Śląska dostępna będzie Strefa „HydroSilesia dla edukacji” z programami i akcjami firm i instytucji branżowych mającymi na celu edukację oraz kreowanie postaw proekologicznych dotyczących ochrony środowiska, zwłaszcza oszczędnego gospodarowania wodą.

Równolegle z Targami HydroSilesia i MELIORACJE odbywać się będą także Targi Analityki, Technik i Wyposażenia Laboratorium ExpoLab poświęcone m.in. nowym metodom i rozwiązaniom badawczym oraz wyposażeniu pracowni laboratoryjnych w nowoczesny sprzęt optyczny i kontrolno-pomiarowy.


Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Naukowa Sieć Tematyczna Technologie Ochrony Środowiska

Naukowa Sieć Tematyczna Zanieczyszczenia Powietrza / Zmiany Klimatu

Polska Platforma Technologiczna Środowiska

Konkurs Ministra Środowiska Lider Polskiej Ekologii

Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE  Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

Focus on Key Sources of Environmental Risks

Circular Flow Land Use Management

Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślinC.O.A.L. - Od Karbonu do krajobrazu postindustrialnego

Kompleksowe podejście do oceny ryzyka zdrowotnego w przyszłych scenariuszach, dotyczących środowiska

Sprawdź swoją wiedzę

Środowisko a Zdrowie
Środowisko a ZdrowieCopyright © 2001-2016 IETU

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód