Oferta Instytutu O Instytucie Działalność Instytutu Struktura Instytutu Aktualności Programy badawcze Ciekawe miejsca Kontakt English version
 

NA SKRÓTY

Ogólnopolski Konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH

Serwis informacyjny na temat jakości powietrza w województwie śląskim

Serwis informacyjny na temat jakości powietrza w województwie śląskim

Program "Przyjazna Kłodnica"
Program
"Przyjazna Kłodnica"


Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Pszczynie (OPSIS)

Depozycja metali ciężkich
w środkowej części województwa śląskiego
(dostęp do map GIS)

Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego
Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego

Termiczne przekształcanie odpadów jako element kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie śląskim
Debata społeczna

 

 

 

Otwarte Seminaria IETU 2016

strona główna


W roku 2016 zaplanowano organizację 10 spotkań, w trakcie których przedstawionych zostanie 12 tematów seminaryjnych.

Udział w seminariach jest bezpłatny.

Na prośbę osób zainteresowanych IETU wystawia zaświadczenie 
o udziale w seminarium. 

Seminaria będą nagrywane i udostępniane 
w sieci.

Harmonogram seminariów 2016

Najbliższe seminarium


 

16.06.2016

Właściwości biologiczne nanocząstek srebra syntetyzowanych przez szczepy Bacillus subtilis

Prowadzący: mgr Joanna Chojniak, 


Nanocząsteczki węgla – potencjalne źródło zanieczyszczenia żywności i środowiska

Prowadzący: mgr Julia Karpeta-Kaczmarek, mgr Marta Dziewięcka

 SEMINARIA ZORGANIZOWANE W ROKU 2016


19.05.2016

Bariery i pozytywne tendencje rozwoju zrównoważonej konsumpcji w Polsce

Prowadzący: dr Barbara Jaros
Zakład Badań i Rozwoju


14.04.2016

Projekt pływającego centrum promocji miast nadodrzańskich 
z bazą w Szczecinie jako element rewitalizacji nabrzeża OdryProwadzący: mgr inż. arch. Barbara Kania
Politechnika Śląska

Zdjęcia


Analiza DPSIR zbiornika Sosina w Jaworznie jako narzędzie wspomagające proces decyzyjny

Prowadzący: dr Andrzej Woźnica, 
dr Bartosz Łozowski, 
Andrzej Pasierbiński,

Uniwersytet Śląski

mgr inż. Wanda Jarosz - IETU

Łukasz Pszczeliński, Andrzej Siudy, 
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów


10.03.2016

Innowacyjne wykorzystanie wybranych mikroglonów w usuwaniu zanieczyszczeń ze ścieków produkcyjnych


Prowadzący: mgr inż. Filip Harasimiuk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

Zdjęcia


18.02.2016

Konwencja rtęciowa z Minamaty. Obowiązki krajów – Stron Konwencji


Prowadzący: mgr inż. Ewa Strzelecka-Jastrząb dr Bartosz Nowak

Zdjęcia


28.01.2016

Technologie remediacji terenów zdegradowanych 
w skutek zanieczyszczenia rtęcią

Prowadzący: mgr inż. Dorota Ciszek

ZdjęciaSEMINARIA ZORGANIZOWANE W ROKU 2015

SEMINARIA ZORGANIZOWANE W ROKU 2014

SEMINARIA ZORGANIZOWANE W ROKU 2013

SEMINARIA ZORGANIZOWANE W ROKU 2012

SEMINARIA ZORGANIZOWANE W ROKU 2011

SEMINARIA ZORGANIZOWANE W ROKU 2010

SEMINARIA ZORGANIZOWANE W ROKU 2009

SEMINARIA ZORGANIZOWANE W ROKU 2008Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Naukowa Sieć Tematyczna Technologie Ochrony Środowiska
Naukowa Sieć Tematyczna Zanieczyszczenia Powietrza / Zmiany Klimatu

Polska Platforma Technologiczna Środowiska

Konkurs Ministra Środowiska Lider Polskiej Ekologii

Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

Focus on Key Sources of Environmental Risks

Circular Flow Land Use Management

Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin

U.S. EPA - Methane to LNG - Żory Coal Mine Project
U.S. EPA
Methane to LNG
Żory Coal Mine Project

C.O.A.L. - Od Karbonu do krajobrazu postindustrialnego

C.O.A.L. - from Carboniferous to Open-eyed Artists on Lanscapes

Sprawdź swoją wiedzę

Środowisko a Zdrowie
Środowisko a ZdrowieCopyright © 2001-2016 IETU

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód