Oferta Instytutu O Instytucie Działalność Instytutu Struktura Instytutu Aktualności Programy badawcze Ciekawe miejsca Kontakt English version

   

 

Winieta

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH, Ustroń, 5–7 października 2011

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego oraz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych po raz piąty organizują Międzynarodową Konferencję Naukową INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH, która odbędzie się 5–7 października 2011 r. w Ustroniu. Konferencja dotyczyć będzie przyrodniczo-krajobrazowych, technologiczno-inżynierskich, projektowo-planistycznych, ekonomicznych, finansowych oraz społecznych aspektów rewitalizacji terenów zdegradowanych.

Do udziału w Konferencji zapraszamy naukowców z uczelni wyższych i instytutów badawczych, przedstawicieli państwowych, samorządowych i prywatnych organizacji biorących udział w procesie rewitalizacji terenów zdegradowanych, a szczególnie terenów poprzemysłowych. Liczymy, że jak w latach ubiegłych w wymianie doświadczeń podczas Konferencji wezmą udział przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych, właściciele terenów, inwestorzy, firmy zajmujące się oczyszczaniem oraz rekultywacją gleb i wód, firmy budowlane, instytucje finansujące i ubezpieczeniowe.

 

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

 • Odnowa biologiczna terenów przemysłowych

 • Techniczne i biologiczne aspekty remediacji terenów zdegradowanych

 • Metody badawcze, stosowane w procesie remediacji na etapach: kwalifikowania terenów do remediacji, oceny efektywności remediacji oraz monitoringu „po-remediacyjnego"

 • Remediacja środowiska gruntowo-wodnego na terenach zanieczyszczonych ze szczególnym uwzględnieniem strategii opartych na kontrolowanym i wspomaganym samooczyszczaniu

 • Rewitalizacja rzek naturalnych i uregulowanych oraz dolin rzecznych

 • Rekomendowane i sprawdzone metody remediacji

 • Najlepsze praktyczne przykłady remediacji i rewitalizacji terenów poprzemysłowych, pogórniczych, składowisk odpadów pofloatacyjnych, wód powierzchniowych (zbiorniki wodne)

 • Innowacyjne podejście do oczyszczania terenów zdegradowanych: green remediation

 •  Implikacje zdrowotne powtórnego zagospodarowania terenów zdegradowanych

 • Zaangażowanie społeczne a proces remediacji i rewitalizacji

 • Rewitalizacja terenów zdegradowanych w świetle polityki miejskiej

 • Narzędzia rewitalizacji terenów miejskich i przemysłowych

Konferencję rozpocznie sesja specjalna Narzędzia do identyfikacji głównych źródeł zanieczyszczeń wód podziemnych, na której zaprezentowane zostaną zaawansowane narzędzia techniczno-operacyjne przetestowane m.in. na obiektach pilotowych w Jaworznie, Stuttgarcie, Mediolanie: pasywne opróbowanie do oceny zanieczyszczenia środowiska wodnego, metodę zintegrowanych pompowań badawczych – Integral Pumping Tests, szczegółową interpretację wyników badań (fingerprinting), destrukcję pestycydów przy użyciu katalizatora miedziowego i usuwanie pestycydów metodą fitoremediacji w środowisku wodnym oraz przepuszczalną barierę reaktywną do oczyszczania wód w warstwie wodonośnej.

WAŻNE TERMINY
Dla uczestników

Zgłoszenie udziału w konferencji
 - 27 września 2011
Zgłoszenie promocji na konferencji - 27 września 2011

Dla autorów referatów
Nadesłanie pełnego tekstu referatu zostało przedłużone
- 30 sierpnia 2011

 

PROMOCJA NA KONFERENCJI

 • Reklama firmy w materiałach konferencyjnych

 • Referat promocyjny

 • Stoisko reklamowe (2 m2, dodatkowa powierzchnia do negocjacji)

PLIKI DO POBRANIA

 • II Komunikat (pdf), (doc)

 • Wstępny program konferencji (pdf), (doc)

 • Formularz zgłoszenia dla uczestników (pdf), (doc)

 • Formularz zgłoszenia dla autorów referatów (pdf), (doc)

 • Wytyczne dla autorów referatów (pdf)

 

Patronaty honorowe
 
 
 
Patronaty medialne
 

 


Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Naukowa Sieć Tematyczna Technologie Ochrony Środowiska

Naukowa Sieć Tematyczna Zanieczyszczenia Powietrza / Zmiany Klimatu

Polska Platforma Technologiczna Środowiska

U.S. EPA - Methane to LNG - Żory Coal Mine Project
U.S. EPA
Methane to LNG
Żory Coal Mine Project

Narodowa ekspozycja „Polska nauka i innowacje dla środowiska”

C.O.A.L. - Od Karbonu do krajobrazu postindustrialnego

C.O.A.L. - from Carboniferous to Open-eyed Artists on Lanscapes

Sprawdź swoją wiedzę

Konkurs Ministra Środowiska Lider Polskiej Ekologii

Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Zintegrowany Instytut Naukowo-Technologiczny

Środowisko a Zdrowie
Środowisko a ZdrowieCopyright © 2001-2011 IETU

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód