Oferta Instytutu O Instytucie Działalność Instytutu Struktura Instytutu Aktualności Programy badawcze Ciekawe miejsca Kontakt English version

   
Konferencja 2016

strona głównaZapraszamy na konferencję 
Błękitno-zielona infrastruktura w miastach

konferencja organizowana w ramach Międzynarodowych Targów Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM Silesia 

21 kwietnia 2016, Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Katowice, ul. Plac Sławika i Antalla 1, Sala nr 6
godz. 11.30 (rejestracja od 11.00)
Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja  na konferencję zostala zakończona.

Wstęp na Targi bezpłatny po akredytacji na stronie www.mtp24.pl lub na miejscu w kasie biletowej.

Postępujący proces urbanizacji i rozbudowy infrastruktury miejskiej, a także nasilające się ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak upały, susze i nawalne deszcze wymagają zastosowania nowych rozwiązań do zarządzania zasobami naturalnymi miast. Chcemy pokazać jak błękitno-zielona infrastruktura jest ważna dla każdego miasta, i jakie możliwości stwarza również dla odnowy terenów zdegradowanych. Ponadto jak zieleń i retencjonowanie wód opadowych pozwalają poprawić jakość życia w mieście oraz jak są ważne w kontekście adaptacji do zmian klimatu.

Program konferencji

Konferencja adresowana jest do jednostek samorządu terytorialnego, urbanistów, architektów, projektantów zieleni, osób zajmujących się ochroną środowiska.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w trakcie konferencji do dyskusji nad rolą i znaczeniem błękitno-zielonej infrastruktury w miastach.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa drogą elektroniczną na formularzu zgłoszenia na adres:
promocja@ietu.katowice.pl 

Termin nadsyłania zgłoszeń do 14 kwietnia 2016

Więcej informacji o
Targach POL-ECO-SYSTEM Silesia


Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Naukowa Sieć Tematyczna Technologie Ochrony Środowiska

Naukowa Sieć Tematyczna Zanieczyszczenia Powietrza / Zmiany Klimatu

Polska Platforma Technologiczna Środowiska

Konkurs Ministra Środowiska Lider Polskiej Ekologii

Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE  Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

Focus on Key Sources of Environmental Risks

Circular Flow Land Use Management

Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślinC.O.A.L. - Od Karbonu do krajobrazu postindustrialnego

Kompleksowe podejście do oceny ryzyka zdrowotnego w przyszłych scenariuszach, dotyczących środowiska

Sprawdź swoją wiedzę

Środowisko a Zdrowie
Środowisko a ZdrowieCopyright © 2001-2016 IETU

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód