Oferta Instytutu O Instytucie Działalność Instytutu Struktura Instytutu Aktualności Programy badawcze Ciekawe miejsca Kontakt English version

   
Warsztaty 2016

strona główna
WARSZTATY
Nowe przepisy w remediacji terenów zdegradowanych – wprowadzenie oceny ryzyka zdrowotnego
Katowice, 22 kwietnia 2016, godz. 10.30
(rejestracja od godz. 10.00)

Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw dokonano wdrożenia dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, a zarazem uporządkowano stan prawny dotyczący remediacji i monitoringu zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Wprowadzono nowe obowiązki z zakresu monitoringu i raportowania, które, prawidłowo wykonywane, umożliwią stwierdzenie i egzekwowanie obowiązku remediacji.

Zgodnie z nowymi przepisami istotnym czynnikiem dla istnienia i zakresu obowiązku remediacji będzie procedura oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska. Stwierdzenie braku takiego zagrożenia pozwoli na wyłączenie bądź ograniczenie zakresu obowiązku remediacji.

Zwolnienie z obowiązku remediacji jest możliwe zarówno w stosunku do historycznych, jak i aktualnych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Wymaga ono uprzedniego dokonania oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska.

Adresatami warsztatów są przedstawiciele władających terenami zdegradowanymi, gmin, powiatów, przedsiębiorcy, inwestorzy, a także przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Inspekcji Ochrony Środowiska.

Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy na temat sposobów realizacji obowiązków dot. ochrony powierzchni ziemi w świetle nowych przepisów POŚ. Uczestnicy dowiedzą się także, jak interpretować wyniki oceny ryzyka zdrowotnego i wykorzystywać je w procesie decyzyjnym związanym z remediacją zanieczyszczonych gleb lub podejmowaniem innych działań naprawczych w środowisku.

W PROGRAMIE

  • nowe przepisy dotyczące remediacji terenów zdegradowanych wynikające z Ustawy Prawo Ochrony Środowiska,

  • metody oceny nieruchomości pod kątem zanieczyszczenia gruntu,

  • metody oceny ryzyka zdrowotnego na terenach zdegradowanych chemicznie oraz wyznaczania lokalnych, bezpiecznych dla zdrowia zawartości substancji zanieczyszczających w glebie.

UCZESTNICY WARSZTATÓW DOWIEDZĄ SIĘ

  • jakie nastąpiły zmiany w ustawie Prawo Ochrony Środowiska w kontekście remediacji terenów zdegradowanych,

  • jakie są etapy badań zanieczyszczonego terenu,

  • jakie są metody wyznaczania punktów badawczych na danym obszarze,

  • jak interpretować wyniki oceny ryzyka zdrowotnego,

  • jak wykorzystywać wyniki tej oceny w procesie decyzyjnym związanym z remediacją zanieczyszczonych gleb lub podejmowaniem innych działań naprawczych w środowisku.

Ponadto zostaną przedstawione przykłady procedury oceny ryzyka zdrowotnego dla terenów poprzemysłowych  oraz wykorzystania specjalistycznego programu komputerowego HRA2, opracowanego w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Aplikacja pozwala na szybkie uzyskanie informacji o wielkości i rozkładzie przestrzennym ryzyka zdrowotnego, w zależności od obecnego lub planowanego sposobu użytkowania terenu.

MIEJSCE WARSZTATÓW

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, Plac Sławika i Antalla 1, Sala nr 6
Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych
POL-ECO-SYSTEM SILESIA
Wstęp na Targi bezpłatny po akredytacji na stronie www.mtp24.pl lub na miejscu w kasie biletowej.

OPŁATA I REJESTRACJA  

Opłata obejmująca udział w warsztatach, materiały i poczęstunek wynosi – 370 PLN brutto / za osobę.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie formularza rejestracji na adres: promocja@ietu.katowice.pl oraz wniesienie opłaty na konto IETU do 14 kwietnia 2016 r.
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Opłatę prosimy wpłacić na konto Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Bank Śląski, Nr rachunku bankowego 43 1050 1243 1000 0010 0067 2137 z dopiskiem "Warsztaty ocena ryzyka".

INFORMACJE DODATKOWE  

Ewa Cimander-Staszak, Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań IETU, promocja@ietu.katowice.pl, tel. 32 254 60 31 w. 280

Do pobrania:

- Program i zakres warsztatów
-
Formularz rejestracji (doc, pdf)

Więcej informacji o Targach POL-ECO-SYSTEM SILESIA.  Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Naukowa Sieć Tematyczna Technologie Ochrony Środowiska

Naukowa Sieć Tematyczna Zanieczyszczenia Powietrza / Zmiany Klimatu

Polska Platforma Technologiczna Środowiska

Konkurs Ministra Środowiska Lider Polskiej Ekologii

Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE  Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

Focus on Key Sources of Environmental Risks

Circular Flow Land Use Management

Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślinC.O.A.L. - Od Karbonu do krajobrazu postindustrialnego

Kompleksowe podejście do oceny ryzyka zdrowotnego w przyszłych scenariuszach, dotyczących środowiska

Sprawdź swoją wiedzę

Środowisko a Zdrowie
Środowisko a ZdrowieCopyright © 2001-2016 IETU

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód