Oferta Instytutu O Instytucie Działalność Instytutu Struktura Instytutu Aktualności Programy badawcze Ciekawe miejsca Kontakt English version

   
Warsztaty 2016

strona główna


ETV_logo.jpg

Warsztaty „Jak zweryfikować technologie ekoinnowacyjne w ramach Programu Pilotażowego Weryfikacji Technologii Środowiskowych Unii Europejskiej”

Katowice, 20 kwietnia 2016, godz. 11:30 ( rejestracja od godz. 11:00)POL-ECO-SYSTEM Silesia - Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, Plac Sławika i Antalla 1 Sala nr 6

TEMATYKA

Wdrażanie ekoinnowacyjnych technologii stanowi wyzwanie zarówno dla ich dostawców jak i nabywców. Poza kryterium cenowym, inwestorzy, w obawie przed zbyt dużym ryzykiem inwestycyjnym, biorą pod uwagę przede wszystkim wiarygodność rozwiązania udokumentowaną wcześniejszymi wdrożeniami technologii. W przypadku nowatorskich rozwiązań ten drugi warunek jest poważną przeszkodą rynkową.

 • Działasz w obszarze technologii środowiskowych i chcesz zdystansować konkurencję?

 • Chcesz wykazać faktyczne korzyści jakie daje zastosowanie technologii środowiskowej?

 •  Jeśli tak, program pilotażowy ETV ułatwi Ci wprowadzenie na rynek i wypromowanie Twoich ekoinnowacyjnych rozwiązań. 

W programie ETV akredytowane jednostki weryfikujące dokonują w sposób bezstronny i rzetelny weryfikacji zadeklarowanych parametrów działania technologii środowiskowej. Uzyskane w procesie Świadectwo Weryfikacji służy potwierdzeniu jej innowacyjności, sprawności oraz uzyskiwanych korzyści dla środowiska. Świadectwa ETV rejestrowane są w publicznie dostępnym rejestrze zweryfikowanych technologii środowiskowych, dostępnym na stronach Komisji Europejskiej. 

Uzyskanie Świadectwa Weryfikacji ETV ułatwi Ci wdrożenie technologii do praktyki rynkowej, jak również korzystnie wpłynie na budowanie Twojej  pozycji marketingowej w Unii Europejskiej i na świecie. Nabywcom natomiast pozwoli ograniczyć ryzyko technologiczne związane z jej zastosowaniem. 

Więcej informacji na temat znajduje się na stronach Ministerstwa Środowiska
https://www.mos.gov.pl/srodowisko/systemy-srodowiskowe/
system-weryfikacji-technologii-srodowiskowych-etv/ 

oraz Komisji Europejskiej 
http://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/ 

CEL WARSZTATÓW

Celem warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat możliwości uzyskania Świadectwa Weryfikacji w Polsce w ramach Pilotażowego Programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych Unii Europejskiej (EU ETV). 

DO KOGO ADRESOWANE SĄ WARSZTATY

Warsztaty są adresowane do:

 • małych i średnich przedsiębiorstw, krajowych i zagranicznych szukających skutecznego wsparcia dla wdrożenia ekoinnowacyjnej technologii, produktu lub procesu z obszaru gospodarki wodno-ściekowej, technologii energetycznych, gospodarki odpadami; 

 • małych i średnich przedsiębiorstw nastawionych na internacjonalizację działalności gospodarczej, budowanie marki i/lub budowanie przewagi konkurencyjnej, które dysponują rozwiązaniami ekoinnowacyjnymi z ww. obszarów technologicznych; 

 • konsorcjów realizujących projekty w ramach np. „Demonstratora” lub „Szybkiej ścieżki” zainteresowanych działaniami wspierającymi wdrożenie ekoinnowacyjnej technologii; 

 • jednostek badawczych, które dysponują własnymi laboratoriami do badań i certyfikacji produktów (urządzenia, systemy) zainteresowanych współpracą z jednostkami weryfikującymi ETV. 

W programie:  

 • informacje na temat Pilotażowego Programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych Unii Europejskiej,

 • procedura weryfikacji krok po kroku,

 • dobór parametrów działania technologii do weryfikacji w kontekście jej cech innowacyjnych,  

 • możliwości uzyskania dofinansowania do weryfikacji ETV w Polsce.

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się:  

 • jakie korzyści daje uzyskanie Świadectwa Weryfikacji ETV,  

 • jak przygotować się do weryfikacji,

 • jakie technologie mogą być weryfikowane,

 • gdzie zweryfikować technologię w Polsce,  

 • jak wykorzystywać dostępne instrumenty finansowania na potrzeby weryfikacji ETV.  

Zobacz szczegółowy program warsztatów ETV  

Po warsztatach oraz w trakcie kolejnych dni targów zapraszamy na konsultacje z przedstawicielami jednostek weryfikujących ETV na stoisku Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.  

REJESTRACJA

Warsztaty są bezpłatne. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie formularza rejestracyjnego na adres: etv@ietu.katowice.pl do dnia 14 kwietnia 2016 r.

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje, program oraz formularz rejestracyjny dostępny jest  na stronie internetowej www.ietu.katowice.pl

MIEJSCE WARSZTATÓW

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, Plac Sławika i Antalla 1, Sala nr 6 Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych

POL-ECO-SYSTEM SILESIA

Wstęp na Targi bezpłatny, po akredytacji na stronie www.mtp24.pl lub na miejscu w kasie biletowej.  

PREZENTACJE

IETU_150x150.png

Organizatorem warsztatów jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi Sp. z o.o.


Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Naukowa Sieć Tematyczna Technologie Ochrony Środowiska

Naukowa Sieć Tematyczna Zanieczyszczenia Powietrza / Zmiany Klimatu

Polska Platforma Technologiczna Środowiska

Konkurs Ministra Środowiska Lider Polskiej Ekologii

Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE  Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

Focus on Key Sources of Environmental Risks

Circular Flow Land Use Management

Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślinC.O.A.L. - Od Karbonu do krajobrazu postindustrialnego

Kompleksowe podejście do oceny ryzyka zdrowotnego w przyszłych scenariuszach, dotyczących środowiska

Sprawdź swoją wiedzę

Środowisko a Zdrowie
Środowisko a ZdrowieCopyright © 2001-2016 IETU

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód