Oferta Instytutu O Instytucie Działalność Instytutu Struktura Instytutu Aktualności Programy badawcze Ciekawe miejsca Kontakt English version

   

 

Warsztaty

strona główna


WARSZTATY
Nowe przepisy w remediacji terenów zdegradowanych – wprowadzenie oceny ryzyka zdrowotnego
Katowice, 7 grudnia 2015, godz. 10.30
(rejestracja od godz. 10.00)

Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw dokonano wdrożenia dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, a zarazem uporządkowano stan prawny dotyczący remediacji i monitoringu zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Wprowadzono nowe obowiązki z zakresu monitoringu i raportowania, które, prawidłowo wykonywane, umożliwią stwierdzenie i egzekwowanie obowiązku remediacji.

Zgodnie z nowymi przepisami istotnym czynnikiem dla istnienia i zakresu obowiązku remediacji będzie procedura oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska. Stwierdzenie braku takiego zagrożenia pozwoli na wyłączenie bądź ograniczenie zakresu obowiązku remediacji.

Zwolnienie z obowiązku remediacji jest możliwe zarówno w stosunku do historycznych, jak i aktualnych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Wymaga ono uprzedniego dokonania oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska.

Adresatami warsztatów są przedstawiciele władających terenami zdegradowanymi, gmin, powiatów, przedsiębiorcy, inwestorzy, a także przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Inspekcji Ochrony Środowiska.

Szczegółowy program i zakres warsztatów

Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy na temat sposobów realizacji obowiązków dot. ochrony powierzchni ziemi w świetle nowych przepisów POŚ. Uczestnicy dowiedzą się także, jak interpretować wyniki oceny ryzyka zdrowotnego i wykorzystywać je w procesie decyzyjnym związanym z remediacją zanieczyszczonych gleb lub podejmowaniem innych działań naprawczych w środowisku.

W programie:

  • nowe przepisy dotyczące remediacji terenów zdegradowanychwynikające z Ustawy Prawo Ochrony Środowiska,

  • metody oceny nieruchomości pod kątem zanieczyszczenia gruntu,

  • metody oceny ryzyka zdrowotnego na terenach zdegradowanych chemicznie oraz wyznaczania lokalnych, bezpiecznych dla zdrowia zawartości substancji zanieczyszczających w glebie.

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się:

  • jakie nastąpiły zmiany w ustawie Prawo Ochrony Środowiska w kontekście remediacji terenów zdegradowanych,

  • jakie są etapy badań zanieczyszczonego terenu,

  • jakie są metody wyznaczania punktów badawczych na danym obszarze,

  • jak interpretować wyniki oceny ryzyka zdrowotnego,

  • jak wykorzystywać wyniki tej oceny w procesie decyzyjnym związanym z remediacją zanieczyszczonych gleb lub podejmowaniem innych działań naprawczych w środowisku.

Ponadto zostaną przedstawione przykłady procedury oceny ryzyka zdrowotnego dla terenów poprzemysłowych  oraz wykorzystaniaspecjalistycznego programu komputerowego HRA2, opracowanego w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Aplikacja pozwala na szybkie uzyskanie informacji o wielkości i rozkładzie przestrzennym ryzyka zdrowotnego, w zależności od obecnego lub planowanego sposobu użytkowania terenu.

Miejsce warsztatów

Katowice, Siedziba IETU, ul. Kossutha 6 

Opłata i rejestracja

Opłata obejmująca udział w warsztatach, materiały i poczęstunek wynosi
– 300 PLN brutto / za osobę

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie formularza rejestracji  na adres: promocja@ietu.katowice.pl oraz wniesienie opłaty na konto IETU do 2 grudnia 2015 r.

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłatę prosimy wpłacić na konto


Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Bank Śląski, Nr rachunku bankowego 43 1050 1243 1000 0010 0067 2137 z dopiskiem "Warsztaty ocena ryzyka".

Informacje dodatkowe

Ewa Cimander-Staszak, Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań IETU, staszak@ietu.katowice.pl, tel. 32 254 60 31 w. 280

Do pobrania
- Program i zakres warsztatów
- Formularz rejestracji


Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Naukowa Sieć Tematyczna Technologie Ochrony Środowiska

Naukowa Sieć Tematyczna Zanieczyszczenia Powietrza / Zmiany Klimatu

Polska Platforma Technologiczna Środowiska

U.S. EPA - Methane to LNG - Żory Coal Mine Project
U.S. EPA
Methane to LNG
Żory Coal Mine Project

Narodowa ekspozycja „Polska nauka i innowacje dla środowiska”

C.O.A.L. - Od Karbonu do krajobrazu postindustrialnego

C.O.A.L. - from Carboniferous to Open-eyed Artists on Lanscapes

Sprawdź swoją wiedzę

Konkurs Ministra Środowiska Lider Polskiej Ekologii

Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Zintegrowany Instytut Naukowo-Technologiczny

Środowisko a Zdrowie
Środowisko a ZdrowieCopyright © 2001-2015 IETU

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód