12 marca 2010

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podtrzymał decyzję o przyznaniu 42,5% z wnioskowanej kwoty dofinansowania Kampanii informacyjno-promocyjnej „Dzień dla Kłodnicy”. W związku ze zbyt dużą kwotą, jaką należałoby uzyskać od nowych sponsorów, IETU rezygnuje z przeprowadzenia Kampanii w tym roku. Niemniej jednak dołoży wszelkich starań, aby Kampania została uruchomiona w późniejszym terminie.

25 września 2009

Uprzejmie informujemy, że 24 września 2009 r. IETU złożył wniosek o dofinansowanie Kampanii informacyjno-promocyjnej „Dzień dla Kłodnicy” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Organizację Kampanii współfinansują: Urząd Gminy Ornontowice, Urząd Gminy Gierałtowice, Urząd Miasta Mikołów, Urząd Miasta Katowice, Urząd Miasta Bytom, Urząd Miasta Zabrze, Grupa PREVOIR oraz RPWiK Katowice. Współpracę przy organizacji Kampanii zadeklarowały: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach, Radio Katowice oraz Fundacja „Zielonej Ligii”.

23 kwiecień 2009

23 kwietnia 2009 r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. Wincentego Styczyńskiego w Gliwicach odbyło się oficjalne zakończenie projektu edukacyjnego „Kłodnica – czysta przyszłość Gliwic” dotyczącego badania stanu środowiska i wód rzeki Kłodnicy realizowanego przez uczniów i nauczycieli liceum. W trakcie spotkania mgr Monika Działoszyńska-Wawrzkiewicz z IETU zaprezentowała referat „Różne oblicza Kłodnicy”.


27 marzec 2009

27 marca 2009 r. w  Górnośląskim Centrum Edukacyjnym odbyła się konferencja dla nauczycieli przyrody, biologii, chemii i geografii „Woda problem globalny i lokalny” zorganizowana przez doradców metodycznych panie Ewę Bryndzę, Jolantę Kośmider oraz Ewę Trybalską. W trakcie konferencji mgr Monika Działoszyńska z IETU przedstawiła referat „Gliwice – moim miastem – Kłodnica moją rzeką”.

„Gliwice wczoraj ...” to temat wystawy archiwalnych zdjęć udostępnionych przez Muzeum Miejskie w Gliwicach, którą można było obejrzeć w trakcie konferencji.


 

Informujemy, że na podstronie Projekty inwestycyjne pojawiły się informacje dotyczące:
  • gospodarki wodno-ściekowej w gminach
  • realizowanych inwestycji gospodarki wodno-ściekowej w gminach
  • planowanych inwestycji gospodarki wodno-ściekowej w gminach

Na podstronie Zakłady przemysłowe i usługowe zamieszczono informacje o gospodarkach wodno-ściekowych zakładów.


27 luty 2007

Nad planem dalszych działań niezbędnych do uzyskania poprawy jakości wody w rzekach zlewni Kłodnicy debatowali 27 lutego 2007 r. członkowie Rady Programowej Programu “Przyjazna Kłodnica”. 

więcej


8 luty 2007 

"Zbiornik przepływowy jako alternatywa poprawy jakości wód Kłodnicy"  to jeden z tematów zaprezentowanych na Seminarium, które odbędzie się 8 lutego 2007 r. o godz. 13:00 w sali 121 w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6, Katowice.

więcej


listopad 2006

Program "Przyjazna Kłodnica" został zaprezentowany na ogólnopolskiej Konferencji "Nowoczesne Programy Ekologiczne. Przepisy - Interpretacje - Rozwiązania - Trendy"

więcej


wrzesień 2006

Powstała Sieć Naukowa Przyjazna Rzeka, której celem jest prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych służących przywróceniu pełnej czystości wodom rzek oraz rewitalizacji i renaturyzacji dolin rzecznych, co pozwoli udostępnić tereny nadrzeczne mieszkańcom obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych.

więcej


maj 2006

11 maja 2006 w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach odbyło się posiedzenie Rady Programu Przyjazna Kłodnica w trakcie którego zaprezentowano między innymi wyniki zadań realizowanych w 2005 roku

 więcej