Oferta Instytutu O Instytucie Działalność Instytutu Struktura Instytutu Aktualności Programy badawcze Ciekawe miejsca Kontakt English version
 

NA SKRÓTY

Serwis informacyjny na temat jakości powietrza w województwie śląskim

Serwis informacyjny na temat jakości powietrza w województwie śląskim

Program "Przyjazna Kłodnica"
Program
"Przyjazna Kłodnica"


Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Pszczynie (OPSIS)

Depozycja metali ciężkich
w środkowej części województwa śląskiego
(dostęp do map GIS)

Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego
Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego

Termiczne przekształcanie odpadów jako element kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie śląskim
Debata społeczna

 

 Oferta Instytutu obejmuje prowadzenie prac naukowych, badawczo-rozwojowych i usługowych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska.

Prowadzimy badania naukowe na następujących polach:

  • naukowe podstawy trwałego i zrównoważonego rozwoju,

  • przemiany zanieczyszczeń w środowisku przyrodniczym (powietrze, powierzchnia ziemi, gleby, rośliny i ekosystemy leśne),

  • eliminacja przyczyn zanieczyszczenia środowiska,

  • ocena skutków zanieczyszczenia środowiska,

  • naukowe podstawy nowoczesnej polityki ekologicznej - doskonalenie instrumentów zarządzania środowiskiem, w tym oddziaływanie na świadomość ekologiczną społeczeństwa, włączanie społeczeństwa w procesy decyzyjne,

  • rozwój technologii oczyszczania terenów zdegradowanych.

Oferujemy prace naukowe i badawczo-rozwojowe w formie:

  • szczegółowych analiz, jeśli dotyczą wąskich zagadnień

  • prac kompleksowych

Działalność konsultingowa i usługowa Instytutu obejmuje:

 


Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Naukowa Sieć Tematyczna Technologie Ochrony ŚrodowiskaNaukowa Sieć Tematyczna Zanieczyszczenia Powietrza / Zmiany KlimatuKonkurs Ministra Środowiska Lider Polskiej Ekologii

Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

Focus on Key Sources of Environmental Risks

Circular Flow Land Use Management

Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślinC.O.A.L. - Od Karbonu do krajobrazu postindustrialnego

Kompleksowe podejście do oceny ryzyka zdrowotnego w przyszłych scenariuszach, dotyczących środowiska

Sprawdź swoją wiedzę

Środowisko a Zdrowie
Środowisko a Zdrowie


Copyright © 2001-2013 IETU

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód